/Confidentialitate
Confidentialitate 2016-11-07T08:38:47+00:00

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice,  PDG BUSINESS GROUP SRL are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este de a trimite corespondenta, de a onora comenzile si de a realiza statistici proprii.

Refuzul dvs. privind furnizarea datelor necesare onorarii comenzii determina imposibilitatea plasarii pe acest site a comenzii dvs. si prelucrarii ei.

Informatiile înregistrate sunt destinate strict utilizarii de catre operator.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite fara consimtamântul dumneavoastra în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata catre urmatorii destinatari: Bancile implicate în platile online, Organismele Internationale de Carduri si Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, catre institutiile abilitate.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/200, clientii nostri au urmatoarele drepturi:

1.     Dreptul la informare (art.12)

2.     Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obtine, la cerere si în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3.     Dreptul la interventie (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisa si în mod gratuit, urmatoarele:

o    rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrarilor nelegale;

o    transformarea datelor personale nelegale în date anonime;

o    notificarea tertilor cu privire la operatiunile prevazute la lit. a) si b).

4.     Dreptul la opozitie (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit si printr-o cerere scrisa, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari.

5.     Dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea drepturilor garantate de lege si care au fost încalcate.

6.     Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).